Alicja Rynkiewicz / III rok
Czescy pisarze: plakat do projektu serii wydawniczej
+ obwoluty okladek + zakladki
2011;