Roman Dlugosz / IV rok
Studia magisterskie uzupelniajace
Gazeta Puls = Projekt gazety codziennej plus dodatki, kultura, auto, kobieta
2008;
.