Bibliografia/:

Rudolf Arnheim – Sztuka i Percepcja Wzrokowa – WAiF, Warszawa 1978;
Peter Atkins – Palec Galileusza – Rebis, Pozna? 2005;
Phil Baines & Andrew Haslam – Type and Typography – Laurence King Publishing, London, 2005;
Bogdan Banasiak – Integralna Potworno?? – Markiz De Sade – Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „?mierci Boga“, Wydawnictwo Thesaurus, ?ód?-Wroc?aw, 2006;
Jean Baudrillard – Symulakry i symulacja – Wyd. SIC!, Warszawa, 2005
Jean Baudrillard – Spo?ecze?stwo konsumpcyjne – Wyd. SIC!, Warszawa 2006;--
Lakshmi Bhaskaran – Size Matters – Roto Vision, Hove, UK, 2004;
Laksmi Bhaskaran – DESIGN XX wieku – RotoVision, ABE Marketing, Warszawa 2006;
Lewis Blackwell.David Carson – The End of Print – Chronicle Books, San Francisco, US, 2000;
Miranda Bruce-Mitford – Ilustrowana Ksi?ga Znaków i Symboli – Arkady/Dorling Kindersley, Warszawa 1999;
John Cage – Traktat o niczym – Res Facta, PWM, 1967;
Richard Cavendish – Encyclopedia of th Unexplained – Arkana/Penguin Group,
New York, 1998;
Karen Cheng – Designing Type – Laurence King Publishing Ltd. London, 2006;
Carlos Castaneda – Magiczne Kroki – Dom Wydawniczy Rebis, Pozna?, 2001;
Contemporary Architects – Chicago, London 1987;
Jacques Derrida – Prawda w Malarstwie – S?owo/Obraz Terytoria, Gda?sk, 2003;
Jacques Derrida – O Gramatologii – Wyd. KR, Warszawa 1999;
David Dirringer – Alfabet – PIW, Warszawa 1978;
Magdalena Droste – Bauhaus – Taschen, Koln, Germany 2006;
David Earls – Designing Typefaces – Roto Vision, Hove, UK, 2002;
James Felici – Kompletny przewodnik po typografii – S?owo/Obraz, 2006;
Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein – TYPO – Koneman, Koln, Germany 1988;
Adrian Frutiger – Cz?owiek i Jego Znaki – Optima, Warszawa, 2003;
Jeremy Harwood – Sekretna Historia Masonerii – Wyd. Muza, Warszawa, 2007;
Martin Heidegger – Bycie i Czas – PWN, Warszawa, 2007;
Steven Heller – Merz to Emigre and Beyond: Avant Garde Magazine Design of the Twentieth Century – Phaidon, New York, 2003;
Richard Hendel – On Book Design – Yale University Press, New Haven & London, 1998;
David Hockney – Wiedza Tajemna – Universitas, Kraków 2006;
John Horgan – Koniec Nauki – Prószy?ski, Warszawa 1999;
Carl Gustaw Jung – Rebis czyli Kamie? Filozofów – PWN, Warszawa 1989;
David Jury – LetterPress – Roto Vision, Hove, UK 2004;
Philip Kaplean – Trzy Filary Zen – Pusty Ob?ok, Warszawa 1988;
Micha? Kuziak, S?awomir Rzerkowski – Jak Pisa?? – Park, Bielsko Bia?a, 2001;
Visible Language – Cleveland Museum of Art, Ohio, US, 1972;
Ellen Lupton – Thinking with Type – Princeton Architectural Press, New York, 2004;
Linotype – Typeface Katalog – Bad Homburg, Germany 2006;
Kazimierz Malewicz – ?wiat Bezprzedmiotowy – S?owo/Obraz Terytoria, Gda?sk 2006;
Bruce Mau – Massive Change -– Phaidon Press, London, 2005;
Tate Modern – The HANDBOOK – Tate Publishing, London, 2006;
Per Mollerup -– Marks of Excellence – Phaidon Press, London, New York, 2001;
Walter Murch – W mgnieniu oka – Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006;
Ian Noble & Russel Bestley – Experimental Layout – Roto Vision, Hove, UK, 2001;
MacNulty, W.Kirk – Wolnomularstwo – Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2007;
Imin Pao and Joshua Berger – 30 Essential Typefaces for a Lifetime – Rockport, Gloucester, US, 2006;
Rick Poynor – No more rules / graphic design and postmodernism – Yale University Press, New Haven, US, 2003/2007;
Rafa? T.Prinke – Tarot, dzieje niezwyk?ej talii kart – Wydawnictwo G?odnych Duchów, Warszawa, 1991;
?ukasz Ronduda – Strategie subwersywne w sztukach medialnych – RABID, Kraków, 2006;
Lucienne Roberts, Julia Thrift – The designer and the grid – Roto Vision Book, Hove,UK, 2002
Timothy Samara – Making and Breking the Grid -– RockPort Publishers inc. Gloucester, US, 2002;
Paolo Santracangeli – Ksi?ga labiryntu – Wiedza Powszechna, Warszawa, 1982;
Nancy Skolos, Thomas Wedell – Type, Image, Message – Rockport Publishers, Gloucester, US, 2006;
W?adys?aw Strzemi?ski – Teoria Widzenia – Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1974;
W?adys?aw Strzemi?ski – Uniwersalne Oddzia?ywanie Idei – ASP ?ód?, 2005;
Alvin Toffler – Trzecia Fala – PIW, Warszawa, 1988/1996;
Jan Tschichold – The New Typography – University of California Press, 2006;
Ivan Vartanian – Typo-Graphics – Roto Vision Book, Hove, UK, 2003;
Bror Zachrisson – Studia nad czytelno?ci? druku – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970;
Robert Bringhurst – Elementarz Stylu w Typografii – Wydawnictwo D2D, Kraków 2008;

.